Sep

15 2023

Sharah Zedek Erev Rosh Hashanah

6:30PM - 8:00PM  

Congregation Sharah Zedek 6 Union Street
Westerly, RI 02891
(401) 315-5195
https://www.congregationsharahzedek.org/

Congregation Sharah Zedek Erev Rosh Hashanah service.